ஞாயிறு, 31 மே, 2009

கொத்து பரோட்டா

தேவையான பொருட்கள்

வெங்காயம்-3 நறுக்கியது)
பரோட்டா -4
தக்காளி -2 நறுக்கியது)
புண்டு -2
சோம்பு
கொத்துமல்லி(நறுக்கியது) டேபிள் ஸ்பூன் - 4

செய்முறை ;

முதலில் பரோட்டாவை ,சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் செய்து வைக்கவும் .பிறகு ஒரு பாத்திரத்தில், ஆயில் ஊற்றி, வெங்காயம் ,சோம்பு,தக்காளி ,கொத்தமல்லி ,சேர்த்து நன்கு வதக்கவும்.

இதில் சிறிது கரம் மசாலா தூள் ,மிளகாய் தூள் ,உப்பு சேர்க்கவும் .சிறிது நீர் தெளித்து வேக வைக்கவும். இதில் பரோட்டாவை கலக்கவும் .- இது சைவ பரோட்டா.

நான் வெஜ் பரோட்டா:

பரோட்டாவை கலக்கும் முன், 2 முட்டை உடைத்து ஊற்றி வதக்கி விட்டு, அடுப்பில் இருந்து இறக்கும் போது, சிறிது எலும்மிச்சை சாறு சேர்த்தால் மிகவும் சுவையாக இருக்கும்.

மைசூர்பாகு

தேவையான பொருட்கள்:

கடலை மாவு - 1 கப்
சர்க்கரை - 2 கப்
நெய் - 1 கப்
பால் - 2 மேசைக்கரண்டி

செய்முறை:

1. கடலை மாவுடன் பொடித்த சர்க்கரை, நெய் கலந்து கட்டிகளின்றி நன்றாகப் பிசைந்து, மைக்ரோவேவ் பாத்திரத்தில் கலவையை எடுத்துக் கொள்ளவும்.

2. மைக்ரோவேவில் இரண்டரை நிமிடம் அதிக வெப்பநிலையில் வைக்கவும்.பாத்திரத்தை திறந்து வைக்கவும்.

3. பின் பாத்திரத்தை வெளியில் எடுத்து பாலை ஊற்றி நன்றாக கிளறிக் கொள்ளவும்.

4. மீண்டும் இரு நிமிடங்கள் மைக்ரோவேவில் வைத்து, பின் ஒரு தட்டில் கலவையை ஊற்றவும்.

5. கலவை மீது சில தேக்கரண்டி நெய் விட்டு, சற்று ஆறியபின் துண்டுகளாக்கவும்.

மிகவும் சுவையுடன், குறைந்த நெய்யில் எளிதாக செய்யலாம்.

சனி, 30 மே, 2009

நெய் சோறு

தேவையான பொருட்கள்
அரிசி - 2 கப்
நெய் - 1 மேசைகரண்டி
இஞ்சி,பூண்டுவிழுது - 1 தேகரண்டி
முந்திரி பருப்பு - 10
பட்டை,ஏலக்காய்,கிராம்பு - சிறிது
ரெய்சின் - 1 தேகரண்டி
தேங்காய்பால் - 1கப்
தண்ணீர் - 2 கப்
உப்பு - தேவையான அளவு

செய்முறை:

ஒரு எலக்ட்ரிக் குக்கர் சட்டியில் அரிசியை கலைந்து,அதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது,பட்டை ,ஏலம், கிராம்பு.முந்திரி பருப்பு,ரெய்சின் நெய்யை சேர்க்கவும்

அத்துடன் தேங்காய்பால்,தண்ணீர்,உப்பு சேர்க்கவும். இதை எலட்ரிக் குக்கரில் வைக்கவும்
சுவையான நெய்சோறு தயார்.

புதன், 27 மே, 2009

Keep It Short & Simple

Problem

One of the most memorable case studies on Japanese management was the case of the empty soap box, which happened in one of Japan's biggest cosmetics companies. The company received a complaint that a consumer had bought a soap box that was empty. Immediately the thorities isolated the problem to the assembly line, which transported all the packaged boxes of soap to the delivery department. For some reason, one soap box went through the assembly line empty. Management asked its engineers to solve the problem. Post-haste,

Solution A

the engineers worked hard to devise an X-ray machine with high-resolution monitors manned by two people to watch all the soap boxes that passed through the line to make sure they were not empty. No doubt, they worked hard and they worked fast but they spent whoopee amount to do so

Solution B

But when a rank-and-file employee in a small company was posed with the same problem, he did not get into complications of X-rays, etc but instead came out with another solution. He bought a strong industrial electric fan and pointed it at the assembly line. He switched the fan on, and as each soap box passed the fan, it simply blew the empty boxes out of the line.


Moral of the story:
" Keep It Short & Simple" !! i.e. always look for simple solutions. Devise the simplest possible solution that solves the problem. So, learn to focus on solutions not on problems

Windows Recovery Console Commands

Windows Recovery Console Commands - Microsoft Windows Tips

The Windows Recovery Console is used to obtain access to your computer without starting the Windows graphical user interface. With the Windows Recovery Console, you can:

- Use, copy, rename, or replace system files and folders.
- Enable or disable services or device startup for the next time that you boot your computer.
- Repair the file system boot sector or the Master Boot Record.
- Create and format partitions on drives.

Here are the available commands that can be used with the Windows Recovery Console.

ATTRIB
Use the attrib command with one or more of the following parameters to change the attributes of a file or a folder:

BATCH
batch inputfile [outputfile]
Use this command to run commands that are specified in a text file. In the command syntax, inputfile specifies the text file that contains the list of commands to be run, and outputfile specifies the file that contains the output of the specified commands. If you do not specify an output file, the output appears on the screen.

BOOTCFG
Use this command for boot configuration and recovery.

CD and CHDIR
Use the cd and chdir commands to change to a different folder.

CHKDSK
chkdsk drive /p /r
The chkdsk command checks the specified drive and repairs or recovers the drive if the drive requires it.The command also marks any bad sectors and it recovers readable information.

CLS
Use this command to clear the screen.

COPY
copy source destination
Use this command to copy a file.

DEL and DELETE
del drive: path filename
delete drive: path filename
Use this command to delete a file.

DIR
dir drive: path filename
Use this command to display a list of files and subfolders in a folder.

DISABLE
disable servicename
Use this command to disable a Windows system service or driver.

DISKPART
diskpart /add /delete device_name drive_name partition_name size
Use this command to manage the partitions on your hard disk volumes.

ENABLE
enable servicename start_type

You can use the enable command to enable a Windows system service or driver.

EXIT
Use the exit command to quit the Recovery Console.

EXPAND
expand source [/F:filespec] [destination] [/y]
expand source [/F:filespec] /D
Use this command to expand a file

FIXBOOT
fixboot drive name:
Use this command to write the new Windows boot sector code on the system partition.

FIXMBR
fixmbr device name
Use this command to repair the MBR of the boot partition.

FORMAT
format drive: /Q /FS:file-system
Use this command to format the specified drive to the specified file system.

LISTSVC
The listsvc command lists all available services, drivers, and their start types for the current Windows installation.

LOGON
The logon command lists all detected installations of Windows and then requests the local administrator password for the copy of Windows that you want to log on to.

MAP
map arc
Use this command to list drive letters, file system types, partition sizes, and mappings to physical devices.

MD and MKDIR
The md and mkdir commands create new folders.

MORE
more filename
Use this command to display a text file to the screen.

RD and RMDIR
Use rd and rmdir commands to delete a folder.

REN and RENAME
Use the ren and rename commands to rename a file.

SET
You can use the set to display or modify four environment options.

SYSTEMROOT
The systemroot command sets the current working folder to the %SystemRoot% folder of the Windows installation that you are currently logged on to.

TYPE
type filename
Use the type command to display a text file.

How To Stay Young?

1. Throw out nonessential numbers. This includes age, weight and height. Let the doctors worry about them. That is why you pay 'them'

2. Keep only cheerful friends. The grouches pull you down.

3. Keep learning. Learn more about the computer, crafts, gardening,whatever. Never let the brain idle. 'An idle mind is the devil's workshop.' And the devil's name is Alzheimer's.

4. Enjoy the simple things.

5. Laugh often, long and loud. Laugh until you gasp for breath.

6. The tears happen. Endure, grieve, and move on. The only person, who is with us our entire life, is ourselves. Be ALIVE while you are alive.

7. Surround yourself with what you love , whether it's family, pets,keepsakes, music, plants, hobbies, whatever. Your home is your refuge.

8. Cherish your health: If it is good, preserve it. If it is unstable,improve it. If it is beyond what you can improve, get help.

9. Don't take guilt trips. Take a trip to the mall, even to the next county; to a foreign country but NOT to where the guilt is.

10. Tell the people you love that you love them, at every opportunity.

AND ALWAYS REMEMBER :
Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

சனி, 23 மே, 2009

Highlight Every other Row or Colum

-Using conditional Formatting-

Select the range (Suppose A1: H100)

Format > Conditional Formatting >Change “Cell Value is” to “Formula is” then enter
=MOD(ROW(), 2)
Click Format,

And choose what ever format you want to apply to every second raw

Click OK, and then Click OK again.

To apply this Columns rather than rows, use
=MOD(Column(), 2)

10 Tips to speed up Window XP

1.Let your PC boot up completely before opening any applications.

2.Refresh the desktop after closing any application. This will remove any unused files from the RAM.

3.Do not set very large file size images as your wallpaper. Do not keep a wallpaper at all if your PC is low on RAM (less than 64 MB).

4.Do not clutter your Desktop with a lot of shortcuts. Each shortcut on the desktop uses up to 500 bytes of RAM

5.Empty the recycle bin regularly. The files are not really deleted from your hard drive until you empty the recycle bin.

6.Delete the temporary internet files regularly.(or you can set go to Tools menu Option then Advanced Tab under Security check 2 Empty temporary internet when browser is close and Do not Save encrypted pages to disk and this Only for MS IE)

7.Defragment your hard drive once every two months. This will free up a lot of space on your hard drive and rearrange the files so that your applications run faster.

8.Always make two partitions in your hard drive. Install all large Softwares (like PSP, Photoshop, 3DS Max etc) in the second partition. Windows uses all the available empty space in C drive as virtual memory when your Computer RAM is full. Keep the C Drive as empty as possible.

9.When installing new Software disable the option of having a tray icon. The tray icons use up available RAM, and also slow down the booting of your PC. Also disable the option of starting the application automatically when the PC boots. You can disable these options later on also from the Tools or preferences menu in your application.

10. Protect your PC from dust. Dust causes the CPU cooling fan to jam and slow down thereby gradually heating your CPU and affecting the processing speed. Use compressed air to blow out any dust from the CPU. Never use vacuum.

Top 14 Excuses Not To Exercise and How To Overcome Them
I have heard different reasons from people who are giving up to exercise. Some are valid reasons. But, these people keep using the same reasons, again and again. They are just looking for excuse not to exercise. Here is the list of excuses (which people give for not doing what they should):


1) I am busy. I don’t have time Unless you are a prime minister or president of a country, you simply should make time to exercise. Even Barrack Obama takes time to exercise! So, you should get up earlier too and exercise or even just for a brisk walk. You don’t have to exercise for an hour non-stop. Split it into two 30-minute session and do them at different times in a day.

The other way is to plan your exercise around your family members, like go hiking with your kids, swimming, or jogging. So, while exercising, you are spending time with them.

In fact, if you have a great vision, exercise will eventually save you time. How? As you get fitter, you will be able do many ordinary tasks. You can run up stairs, walk faster and carry more shopping bags. So, being busy is not a good excuse.

2) I travel often and I need to sleep.
I know a friend who travel a lot, but he has great time management skill. He plans things in advanced. He always make sure there are gyms at hotels where he will be staying. If he has a 10 AM flight to catch, he rather sleep early and wake up early just to run on treadmill.

3) Gym membership is expensive. I can’t afford.
Gym is a better place to work out. Wait for the promotion period to get a good bargain. Normally, sales are slow in December. So, get a package during this period. Also, ask your friends to join together to get group discount.

Still don’t have the cash? Save the money you spend on beer, cigarettes or coffee to buy a membership.

Even if you are not joining any gym, you still can jog in the park, swim in the public pool, play badminton with your friends and do other exercises without causing any big hole in your wallet.

4) I am bored with my workout routine.
Change it then. So, you have tried overhand grip. How about reverse grip? So, you work out your chest as the only muscle in one day, how about add another muscle, say biceps? You normally count 1, 2, 3, 4, 5, how about doing it backwards - 5, 4, 3, 2, 1? Make use of your hidden creativity.

You can also play tennis with your loved one, take your family for a jog together, organized a futsal (indoor soccer) game with colleagues. You don’t have to exercise alone. Do it with your loved one or people around you.

5) My gym is lousy.
Easy. Move on to another one.

6) I don’t see result. So, I better stop.
Have you measured your body fat, your waist, and even circumference of your biceps? Write the number down. Maybe you are not looking in the right places. Measure your waist, your heart rate, and your weight. Once you have worked out for few months, measure again. Celebrate even you made small progress. Don’t give up.

Whether you see results or not, beneath the skin, your joints are improving, which means you are laying down a foundation for future muscle growth.

Don’t believe in marketing messages out there telling you that you can slim down with little effort. Set realistic goals.

Before you see any result, you need to have motivation. You can have the best gym, branded exercise attire and nice running shoes, but if you are not motivated to exercise, you will never see any result.

6) I felt even more tired after my workout.
Start slowly. Do not over exercise for 7 days a week. Eat and take enough rest. But, any rest more than 72 hours will be lame excuse, unless you are injured.

Regular exercise increases your energy level and can actually make you feel more revived than a nap. Exercise can make you fall asleep faster and sleep better at night, which allows you to truly feel rested after a long day.

7) I get hurt 2 months ago, another last month and it happened again last week.
Now, you really have to know your body limitation. If you run only for 30 minutes, then don’t run for 2 hours. If you know you can only take 40-pound dumbbells, don’t ever try 90 pounds. If your wrists are hurt after bench pressing, you properly need to hold the bar correctly.

Focus on right form with light weight. Make small progress. Be patient.

If you have injury caused by accidents, consult a physiotherapist so that he can come out with a program that will not worsen your injury.

8) I don’t like working out alone.
Me too. But, I say hi to people at the gym. Make friends there. If you can afford to hire a personal trainer, get one to revamp your exercise program.

Actually, do you really need someone to work out with? If you are committed, rainy or sunny days, with or without partner, you will still exercise.

9) I am a housewife and I have a baby to take care.
More gyms are having nursery or child care section for your kids. Once the kids are older, think about organizing family outings that you and the kids can get active together, like bike riding.

10) I have to work.
I guess everyone has to work, unless you are student or someone who is very rich like Bill Gates. If you are committed to your job, may be you should treat working out at gym as a job too (though you pay the gym and not the other way round).

Find a gym which operates early morning or late night and close to your working place.

11) I’m too old. It is too late to start exercising.
Exercise is an ageless activity. Working out may not remove your wrinkles on your skin, but it will bring smile to your face. It will build your stamina, help you to lose weight and reduce stress, allow you to live longer and healthier.

Think of how much more you can enjoy doing the things you like to do when you are in better condition even when you are late 50s or 60s. Think about how much more fun you can enjoy with your children or grandchildren as they grow up.

12) I’m young and healthy. I don’t need to worry about exercising now.
This group has the opposite thought compared to the previous group of people. Some people believe that when they are 20, 30 or even 40, they are still young and do not really need to exercise. Many things we do during our youth comes back to haunt us in later years. Do something good to your body when you are young. If you are active with regular exercises, you will maintain your muscles which are helpful in keeping your metabolism level and allow you to remain strong to do many physical activities even when you get older.

13) I’m too fat with big tummy. I’m embarrassed to exercise.
Unless you are really obese and your doctor asks you not to exercise, it is unlikely you excuse is valid. Start with something simple. Even if you just walk for 15 minutes, do it. Slowly, you can jog before you can run.

Some overweight people want to swim but feel embarrassed about being seen in swimming costume. The same goes for people who want to work out in gym. If you are worrying how others look at you, you can start by exercising at home. Buy a set of dumbbells and stability ball. You can do many exercises with just those two equipments.

You can also get an equally fat buddy to go swimming or working out in gym with you. Don’t bother whether others will laugh at you. Those who despise you are lame losers. But trust me, most people are busy exercising and will not spend time looking at you.

14) I’m a beginner and I don’t know what to do and where to start
Everyone has to start from somewhere. Exercise is not a rocket science. Do something you know and you are comfortable. It can be as simple as walking. Get a pedometer to motivate you to walk more. Get some exercise books or DVDs and read fitness articles here. Check out another article of mine - How Not To Get Intimidated When You Are New at Gym?

Final Words
Exercise is not a chore, but a fun activity you should enjoy. Don’t let excuses control your mind and keep you from reaching your fitness goals. Ditch the excuses. I may have few regrets in my life, but I am fortunate enough that I realized about the importance of exercising and therefore I started exercising earlier. Many people I met in gym told me that, “Mun, I should have started working out earlier…”

No more excuses. It is all about your priority. Get it right. You know what I meant - it is ultimately you who has the power to change your life.

Everyday you give an excuse not to exercise, is a day lost in getting closer to your fitness goal. Everyday you follow your workout program, is a day closer to your fitness goal.

No more excuses. The time is now.
8 Practical Tips For Yoga Beginners

1.Attend classes conducted by an experienced yoga instructor who asks about your physical limitations. Some of them are kind enough to slow down the pace or offer alternative poses to meet your needs.

2.Always be in the class on time. Do not go in after the class has started. Once you miss the warm up, the exercise will do harm than good for you. Ten minutes of easy movements will increase blood circulation, get your body ready to stretch. Yoga poses should progress from simple to more difficult.

3.Try no to eat 2 to 3 hours before you attend class. A pre-yoga snack may backfire on you. You will find it hard to bend. Not forget to mention the build up of “emissions” gas.

4.Do not lock your knees in standing postures, despite what a teacher may say. If you feel any strain during sitting or kneeling postures, place a folded towel under your bottom.

5.Always keep your neck in alignment with the rest of your spine when arching backward. Do not let it flop back or down. Seriously, do this properly.

6.Get to know your body and its injury-prone zones. If you have pain, just stop. Do not compare yourself with others who may have been doing yoga for few years. Let go your ego. I have forced myself into difficult posture and end up hurting myself. If something feels painful or uncomfortable, ease back, rest and breathe. Yoga is all about awareness and accept what our bodies are able to do.

7.Having said that, do not just sit back and rest when comes to pose you do not like. Do not practice only your best poses, but also work on poses you struggle with as well. Even a small progress is better than giving up totally. Such a practice will be more productive and give you the feeling of self-assurance.

8.Most yoga teachers assist students during classes. In general, a light touch that brings your awareness to an area is fine. Teachers who adjust you by moving your body for you or forcing you into a posture may cause injuries. Just say no. I have done that before to a kind instructor - I just told him that, “No, I can’t do that and don’t force me (to whack you, so get your hands off from me, now!)”
As a beginner in yoga, you will times you feel a bit lost in the class. No worry, that is common. Go to your first class with open mind. We all have to begin from somewhere. Hopefully, with the above tips, you will be enjoying more on your next Yoga class

வியாழன், 21 மே, 2009

துபாய் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!

வாழும்போதே சொர்க்கத்தைத் தரிசிக்க விரும்புபவர்கள் அனைவரும் துபாயைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பல காரணங்கள். திரும்பும் பக்கமெல்லாம் செல்வச் செழிப்புடன் பளிச்சிடும் இந்த நகரம், புத்தரையும் பிசினஸ்மேனாக மாற்றிவிடும். குறிப்பாக, தொழிலாளர்களின் கனவு தேசம். வா, வா என்று வரவேற்று,வந்தவர் கள் அனைவருக்கும் வேலையும் இருப்பிடமும் உணவும் அளிக்கும் தேசம்.

தொழிலாளர்கள் மட்டுமல்ல... முதலீட்டாளர்களும் துபாயை விடாமல் மொய்த்தனர். கோடி கோடியாகக் கொண்டுவந்து கொட்டினார்கள். தொட்டதற்கும் வரி விதிக்கும் உலகத்தில், உங்களுக்கு வேண்டியதைச் சம் பாதித்துக்கொள்ளுங்கள் என்று நாசூக்காக ஒதுங்கிப் போகும் அரசாங்கத்தை வேறு எங்காவது கண்டது உண்டா?

இங்குள்ள வெளிநாட்டினரின் எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட 90 சதவிகிதம். துபாயின் செல்வச்செழிப் புக்குக் காரணம், இந்த 90 சதவிகித அயல்தேச மனித உழைப்புதான் என்பதை துபாய் நன்கு உணர்ந்திருந்தது. எனவே, சற்றே கூடுதலாக அள்ளிக்கொடுப்பதில் தவறேதும் இல்லையே!

இதன் தொடர்ச்சியாக, அடுக்கு மாடிக் கட்டடங்களில் வீடு வாங்கும்படி மக்களை ஊக்குவித்தது துபாய். குளிரூட்டப்பட்ட புல்வெளி, மாடியில் நீச்சல் குளம், பளிங்குத் தரை என்று இழைத்து இழைத்துக் கட்டப்பட்ட குடியிருப்புகளை முதலீட்டாளர்கள் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் வாங்க ஆரம்பித்தனர். வங்கிக் கடன் தாராளமாக அளிக்கப்பட்டது. முதலீட்டாளர்கள் நிரந்தரமாக வீடு வாங்கித் தங்கிவிட்டால், அவர்கள் முதலீடும் நிரந்தரமாகிவிடுமே!

ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் புது வேகத்தில் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பித்தது இந்தப் புள்ளியில் இருந்துதான். நிலத்தில் வீடு கட்டுவதில் என்ன பெரிய கிக் இருந்து விட முடியும்? ஏகப்பட்ட சொகுசான கட்டடங்களை ஏற்கெனவே உருவாக்கியாகிவிட்டது. எனவே, கடலுக் குக் கீழே செயற்கைத் தீவுகளை உருவாக்குவதற்கான வரைபடங்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. அந்த வரைபடத் தையே மாதிரியாக வைத்து விற்கவும் ஆரம்பித்தனர். 'நாங்கள் அமைக்கப்போகும் அதிசய உலகில் உங்க ளுக்கு ஓர் இடம் வேண்டுமானால் இப்போதே அட்வான்ஸ் செலுத்திவிடுங்கள். தவறவிட்டால், வாய்ப்பு கிடைக்காது.'அதற்கும் போட்டி. அவசரமாக வங்கியில் கடன் வாங்கி, தங்கள் பெயரைப் பதிவு செய்துகொண்டார்கள். இவர்களில் சிலர், வாங்கிய இடத்தைக் கூடுதல் விலைக்கு விற்று மேலும், ஒரு புதிய அலையைப்பரப்பி விட்டனர். கவனிக்கவும், வெறும் வரைபடத்தை மட்டுமே வைத்துக்கொண்டு நடத்தப்பட்ட சூதாட்டம் இது. 'கிட்டத்தட்ட இங்கேதான் வரும் சார்' என்று நடுக்கடலில் மையமாகக் கையைக் காட்டுவார்கள். பிறகு, ஒரு ஹோட்டலுக்கு அழைத்துச் சென்று கூல்டிரிங்க் கொடுத்து, உபசரித்து பத்திரத்தை நீட்டுவார்கள். கேட்கும் பணத்தைச் செலுத்திவிட்டு, நடுக்கடலில் வீடு என்னும் வண்ணக் கனவுடன் வீட்டுக்குப் போய்விட வேண்டியதுதான்!

பொருளாதாரச் சரிவு அமெரிக்காவைத் தாக்கியபோது, துபாய் அதிகம் அலட்டிக்கொள்ளவில்லை. ஒட்டுமொத்த உலகமும் சரிந்து பொடிப்பொடியாக உதிர்ந்தாலும், துபாய் தடுமாறாது என்று நம்பி னார்கள்.

ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் வீழ்ச்சியின் வாசனையை நுகர ஆரம் பித்துவிட்டது என்று பின்னொரு நாள் தெரிந்துகொண்டபோதும் துபாய்வாசிகள் கலங்கவில்லை. துபாய் சரிய ஆரம்பித்தது. முதல் தாக்குதல், அவர்கள் ஆசை ஆசையாக நம்பிக்கொண்டிருந்த ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் மீதுதான். ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் தனது வருவாயில் 30 சதவிகிதத்தை ரியல் எஸ்டேட்டில் இருந்து பெற்று வந்தது என்பதை இங்கே நினைவில்கொள்ள வேண்டும். ஆகவே, முதல் அடி மரண அடியாக இருந்தது.

நடுக்கடலில் முளைக்க இருந்த வீடுகள் முளைக்குமுன்னே கடலில் மூழ்கிவிட்டன. சட்டென்று கைமாற்றலாம் என்றால், வாங்குவோர் யாருமில்லை. கடல் வீடுகள் மட்டுமல்ல... நில வீடுகளும் தத்தளிக்க ஆரம்பித்தன. சென்ற ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில் கிட்டத்தட்ட 72 சதவிகிதச் சரிவு. நினைத்துப் பார்க்க முடியாத சேதம்... சோகம்!

சில சலுகைகளை வழங்கிப் பார்த்தது துபாய். 'ஒரு மில்லியன் திர்ஹாமை இங்கே முதலீடு செய்வதாக யார் வாக்களித்தாலும் அவர்கள் விசா காலத்தை மேலும் ஆறு மாதங்கள் நீட்டிக்கிறோம். ரியல் எஸ்டேட்டைத் தூக்கி நிறுத்தும் பணியில் இறங்குங்கள். விரைவில் நிலைமை கட்டுக்குள் வந்துவிடும். இழந்த பணத்தை மீண்டும் பெறலாம்.'

கிட்டத்தட்ட அதே சமயம், பணியாளர்கள் கும்பல் கும்பலாக வீட்டுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டனர். பிசினஸ் டல் என்று காரணம் சொல்லப்பட்டது. தொழிலாளர்களுக்கு எந்தக் காரணமும் சொல் லப்படவில்லை. டிக்கெட் மட்டும் எடுத்துக் கொடுத்து அனுப்பி விட்டார்கள். வட்டிக்குக் கடன் வாங்கி துபாய் வந்த பலர், காலி பாக்கெட்டுடன் வீடு போய்ச் சேர்ந்தனர்.

ஒரு சிலர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திப் பார்த்தனர். கொளுத்தும் வெயிலில் வீதியில் இறங்கி கோஷம் போட்டுப் பார்த்தனர்.

வழங்கப்பட்டிருந்தது வொர்க் விசா என்பதால், வேலை இழந்த அனைவரும் துபாயில் தங்கியிருப்பதற்கான அனுமதியையும் இழந் தார்கள். கடன் செலுத்த முடியாதவர்கள் ஜெயிலில் தள்ளப்பட்டனர். வாழ்நாள் முழுவதும் சம்பளம் இல்லாமல் உழைத்தாலும், கடனை அடைக்க முடியாது என்று தெரிந்துகொண்ட பலர் கார், வீடு அனைத்தையும் அங்கேயே அப்படியே போட்டுவிட்டு ஓட்டம் பிடித்தனர்.

இப்படியே விட்டால் தேசம் காலியாகிவிடும் என்று அஞ்சிய துபாய் அரசு, ஓர் அவசரச் சட்டத்தைக் கொண்டுவந்துள்ளது. 'துபாயில் பொருளாதார வீழ்ச்சி என்று யாராவது முறைகேடாகச் செய்தி வெளியிட்டால், ஒரு மில்லியன் திர்ஹாம் அபராதம் விதிக்கப்படும். நீங்கள் வெளியிட வேண்டிய செய்தி இதுதான். முதலீட்டாளர்களே, கலங்க வேண்டாம். சின்னச் சின்னச் சலசலப்புகள்தாம். எல்லாம் சரியாகிவிடும். அச்சமின்றி வாருங்கள். ரியல் எஸ்டேட்டில் முதலீடு செய்யுங்கள். கடலுக்குள் கோட்டை கட்டுங்கள். துபாய் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!'


நன்றி : விகடன்.

புதன், 20 மே, 2009

5 Whys - Find Root of a Problem

Quickly Getting to the Root of a Problem

Why use the tool?

The 5 Whys is a simple problem-solving technique that helps users to get to the root of the problem quickly. Made popular in the 1970s by the Toyota Production System, the 5 Whys strategy involves looking at any problem and asking: "Why?" and "What caused this problem?"

Very often, the answer to the first "why" will prompt another "why" and the answer to the second "why" will prompt another and so on; hence the name the 5 Whys strategy.

Benefits of the 5 Whys include:

* It helps to quickly determine the root cause of a problem
* It is easy to learn and apply

How to use the tool:
When looking to solve a problem, start at the end result and work backward (toward the root cause), continually asking: "Why?" This will need to be repeated over and over until the root cause of the problem becomes apparent.

Tip:

The 5 Whys technique is a simple technique that can help you quickly get to the root of a problem. But that is all it is, and the more complex things get, the more likely it is to lead you down a false trail. if it doesn't quickly give you an answer that's obviously right, then you may need more sophisticated technique problem solving techniques like those found in our problem solving section.

திங்கள், 18 மே, 2009

இஞ்சி இடுப்பளகா(கி)

இடுப்பளவு குறைய வேண்டும் என்பது இன்றைய மிகவும் தேவையான ஒன்றாக உள்ளது. நம் நாட்டில் பெரும்பாலும் ஆண்களோ, பெண்களோ தங்கள் இடுப்பளவைக் குறைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதில்லை. அப்படியே எப்போதாவது நினைத்தாலும், சரியான பயிற்சி என்ன என்பது நிறைய பேருக்குத் தெரிவதில்லை.

இடுப்பளவு, வயிறு அளவு ஆகியவற்றை ஏன் குறைக்க வேண்டும்?

இந்தக் கேள்வி சிலருக்குத் தோன்றலாம்.

ஆய்வுகளின் அடிப்படையில் பார்த்தால் இடுப்பு, வயிறுப் பகுதில் உள்ள கொழுப்புச் சத்து அதிகம் இருந்தால் மாரடைப்பு அதிகம் வருகிறது என்கிறார்கள். ஆகவே இந்த இடுப்பு, வயிறு அளவுகளைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது மிக அவசியம்.

இடுப்பளவை எப்படிக் குறைக்கும் வழிகள்:

1. ஹிந்து ஸ்குவாட்ஸ் - (சாதாரண ஸ்குவாட்ஸ்தான்) - இந்தப் பயிற்சியானது ஆக்ஸிஜன் தேவையை அதிகப்படுத்தி கொழுப்பை சக்தியாக எரிப்பதனால் இடுப்பில் உள்ள கொழுப்பு குறைகிறது. இதற்கு எந்த விலையான உபகரணங்களும் தேவையில்லை.

நேராக நிற்கவும். பின் அப்படியே தோப்புக்கரணம் போட உட்காருவது போல் கீழே (சிட்அப்ஸ்) குதிகால்வரை அமர்ந்து மறுபடியும் எழுந்திருக்கவும். ஆரம்பத்தில் சிரம்மாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் பழகினால் ஈஸியாக வரும். நாம் பள்ளியில்
செய்ததுதானே!

இதனை 100 தடவை வேகமாக 5 நிமிடத்துக்குள் செய்தால் நல்லது.

மறுபடி 100 தடவை 10 நிமிடத்தில் செய்ய வேண்டும்!

2. மேடான பகுதியில் ஏறுதல் - மேடான சாலையிலோ, அல்லது ட்ரெட்மில்லில் 10-15 டிகிரி உயர்த்தி வைத்தோ 15 நிமிடம் நடக்கவும். எளிமையாகத் தெரிகிறதா? செய்து பாருங்கள்.

3. இந்தப் பயிற்சியில் தொப்புள் பகுதி குழிவாக மூச்சை உள்வாங்கி தொப்புள் பகுதி முதுகெலும்பை தொடுவதுபோல் மூச்சை இழுத்துப் பிடிக்கவும். 15-லிருந்து 60 வினாடி வரை அவ்வாறு வைத்து இருக்கவும். 1.75 இன்சிலிருந்து 3 இன்ச் வரை ஒரு மாதம் தொடர்ந்து செய்தால் இடுப்பளவு குறையும்.

4. பக்கவாட்டில் - நேராக நிற்கவும். இடுப்பை இடதுபுறம் முடிந்தவரை வளைக்கவும். வலதுபுறம் வளைக்கவும். இதனை மாறிமாறி செய்யவும்.

5. நேராக நிற்கவும் - இடுப்பை இடது புறம் வளைக்கவும் (TWIST). முடிந்தவரை வளைக்கவும். பின்பு நேராக வந்து வலதுபுறம் இடுப்பை (திருகவும்)வளைக்கவும்.

மூன்று பயிற்சியையும் ஒருமாதம் செய்தால் இரண்டு அங்குலம் இடுப்பு குறைவது உறுதி.

தினமும் 8 குவளை தண்ணீர் அருந்தவும். பழங்கள், காய் அதிகம் சாப்பிடவும். இதனுடன் பொதுவான பயிற்சி, நடை, ஓட்டம் ஆகியவையும் சேரும்போது நிச்சயம் இடுப்பளவு குறையும்
ஞாயிறு, 17 மே, 2009

நம்பிக்கை

ஒரு சிறிய பெண்குழந்தையும் அவளது தந்தையும் ஒரு ஆற்றுப்பாலத்தை கடந்து கொண்டிருந்தார்கள்.

பாலத்தின் நிலையை அறிந்து சற்றே பயந்த தந்தை, "ஆத்துல தவறி விழுந்துடாம இருக்குறதுக்கு என் கைய கெட்டியா பிடிச்சுக்கோம்மா.." என்றார்.

அவள் சொன்னாள் - "இல்லப்பா... நீங்க என் கைய பிடிச்சுக்கோங்க" என்றாள்.

கொஞ்சம் குழம்பிய தந்தை "ரெண்டுக்கும் என்னம்மா வித்தியாசம்?" என்றார்.

"வித்தியாசம் இருக்குப்பா... பெரிய வித்தியாசம்!" என்றாள் அவள்.

" நான் உங்க கைய பிடிச்சுகிட்டு இருந்தா... ஏதாவது நடக்கும் போது ஒரு வேளை நான் உங்க கைய விட்டுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. ஆனா நீங்க என் கைய பிடிச்சுகிட்டு இருந்தா.. என்னதான் நடந்தாலும் என் கைய நீங்க விடமாட்டீங்கன்னு எனக்கு நிச்சயமா தெரியும்பா..!" என்றாள்.

எந்த ஒரு உறவிலும் நம்பிக்கை வெறும் குருட்டுத்தனமானதல்ல; மனங்களின் சந்திப்பில் இருக்கும் பிரிக்க முடியாத பிணைப்புதான் நம்பிக்கை.

ஆகவே நீங்கள் அன்பு செலுத்தும் உறவின் கையை இறுக பற்றிக்கொள்ளுங்கள்; அவர்கள் பற்றிக்கொள்ளட்டும் என்று காத்திருக்க வேண்டாம்.

செவ்வாய், 5 மே, 2009

Kheer - ம்ம்ம்ம் நல்ல சுவை.

Ingredients
100 g basmati rice, washed and drained
1 can sweetened condensed milk
1 liter fresh milk
cardamom powder, to taste (elaichi)
3-5 chopped plain pistachios or almonds, for garnishing (I prefer pistachios)

Directions
Wash the rice in 2-3 changes of water.

Drain and keep aside.

Now pour the fresh milk into a large pot.

Bring to a boil.

Add rice.

Cook on slow fire for 10-15 minutes, stirring occasionally.

Bring to a boil twice again.

Stir constantly.

Lower flame and check if the rice is soft.

Stir in cardamom powder.

Add the milkmaid (make sure that the flame is low).

Cook for another 5-7 minutes, stirring constantly.

Cook till the kheer reaches the consistency of thin porridge or the desired consistency of your choice.

Remove from flame.

Transfer kheer into a large serving bowl.

Garnish with chopped nuts.

Do NOT cover the bowl.

Allow the kheer to cool down to room temperature.

Cover.

Refrigerate.

Serve cold

திங்கள், 4 மே, 2009

படித்ததில் பிடித்தது

1. பேசும்முன் கேளுங்கள், எழுதும்முன் யோசியுங்கள், செலவழிக்கும்முன் சமபாதியுங்கள்.

2. சில சமயங்களில் இழப்புதான் பெரிய ஆதாயமாக இருக்கும்.

3. யாரிடம் கற்கிறோமோ அவரே ஆசிரியர். கற்றுக்கொடுப்பவரெல்லாம் ஆசிரியர் அல்லர்.

4. நான் மாறும்போது தானும் மாறியும், நான் தலையசைக்கும்போது தானும் தலையசைக்கும் நண்பன் எனக்குத் தேவையில்லை. அதற்கு என் நிழலே போதும்!

5. நோயை விட அச்சமே அதிகம் கொல்லும்!

6. நான் குறித்த நேரத்திற்குக் கால்மணி நேரம் முன்பே சென்று விடுவது வழக்கம். அதுதான் என்னை மனிதனாக்கியது.

7. நம்மிடம் பெரிய தவறுகள் இல்லை எனக் குறிப்பிடுவதற்கே, சிறிய தவறுகளை ஒப்புக்கொள்கிறோம்!

8. வாழ்க்கை என்பது குறைவான தகவல்களை வைத்துக்கொண்டு சரியான முடிவுக்கு வரும் ஒரு கலை.

9. சமையல் சரியாக அமையாவிடில் ஒருநாள் இழப்பு. அறுவடை சிறக்காவிடில் ஒரு ஆண்டு இழப்பு. திருமணம் பொருந்தாவிடில் வாழ்நாளே இழப்பு.

10. முழுமையான மனிதர்கள் இருவர். ஒருவர் இன்னும் பிறக்கவில்லை. மற்றவர் இறந்துவிட்டார்.

11. ஓடுவதில் பயனில்லை. நேரத்தில் புறப்படுங்கள்.

12. எல்லோரையும் நேசிப்பது சிரமம். ஆனால் பழகிக்கொள்ளுங்கள்.

13. நல்லவர்களோடு நட்பாயிரு. நீயும் நல்லவனாவாய்.

14. காரணமே இல்லாமல் கோபம் தோன்றுவதில்லை. ஆனால் காரணம் நல்லதாய் இருப்பதில்லை.

15. இவர்கள் ஏன் இப்படி? என்பதை விட, இவர்கள் இப்படித்தான் என எண்ணிக்கொள்.

16. யார் சொல்வது சரி என்பதல், எது சரி என்பதே முக்கியம்.

17. ஆயிரம் முறை சிந்தியுங்கள். ஒருமுறை முடிவெடுங்கள்.

18. பயம்தான் நம்மைப் பயமுறுத்துகிறது. பயத்தை உதறி எறிவோம்.

19. நியாயத்தின் பொருட்டு வெளிப்படையாக ஒருவருடன் விவாதிப்பது சிறப்பாகும்.

20. உண்மை புறப்பட ஆரம்பிக்கும் முன் பொய் பாதி உலகத்தை வலம் வந்துவிடும்.

21. உண்மை தனியாகச் செல்லும். பொய்க்குத்தான் துணை வேண்டும்.

22. வாழ்வதும் வாழ்விடுவதும் நமது வாழ்க்கைத் தத்துவங்களாக ஆக்கிக்கொள்வோம்.

23. தன்னை ஒருவராலும் ஏமாற்ற முடியாது எனச் செருக்கோடு இருப்பவனே கண்டிப்பாக ஏமாந்து போகிறான்.

24. உலகம் ஒரு நாடக மேடை ஒவ்வொருவரும் தம் பங்கை நடிக்கிறார்கள்.

25. செய்வதற்கு எப்போதும் வேலை இருக்கவேண்டும். அப்போது தான் முன்னேற முடியும்.

26. அன்பையும் ஆற்றலையும் இடைவிடாது வெளிப்படுத்துகிறவர் ஆர்வத்துடன் பணிபுரிவர்.

27. வெற்றி பெற்றபின் தன்னை அடக்கி வைத்துக்கொள்பவன், இரண்டாம் முறையும் வென்ற மனிதனாவான்.

28. தோல்வி ஏற்படுவது அடுத்த செயலைக் கவனமாகச் செய் என்பதற்கான எச்சரிக்கை.

29. பிறர் நம்மைச் சமாதானப்படுத்த வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்காமல், நாம் பிறரைச் சமாதானப்படுத்த முயற்சிக்க வேண்டும்.

30. கடினமான செயலின் சரியான பெயர்தான் சாதனை. சாதனையின் தவறான விளக்கம் தான் கடினம்.

31. ஒன்றைப்பற்றி நிச்சயமாக நம்ப வேண்டுமென்றால் எதையும் சந்தேகத்துடனே துவக்க வேண்டும்.

32. சரியானது எது என்று தெரிந்த பிறகும் அதைச் செய்யாமல் இருப்பதற்குப் பெயர்தான் கோழைத்தனம்.

33. ஒரு துளி பேனா மை பத்து இலட்சம் பேரைச் சிந்திக்க வைக்கிறது.

சனி, 2 மே, 2009

Floss Your Teeth


Dental floss is either a bundle of thin nylon filaments or a plastic (teflon or polyethylene) ribbon used to remove food and dental plaque from teeth. The floss is gently inserted between the teeth and scraped along the teeth sides, especially close to the gums. Dental floss may be flavored or unflavored, and waxed or unwaxed.

Flossing in combination with toothbrushing can prevent gum disease, halitosis, and dental caries.

பல் பாதுகாப்பு

மேல் பற்களை மேலிருந்து கீழாகவும், கீழ் பற்களைக் கீழிருந்து மேலாகவும் துலக்க வேண்டும். பற்களின் மேல் பாகத்தைச் சுழற்சி முறையில் தேய்க்க வேண்டும்!

வறட்சியான நாட்களில் எச்சில் அதிகமாகச் சுரக்காது. அந்நேரங்களில் இனிப்பு உணவுகளைச் சாப்பிட்டால் அவை கரையாமல் பற்களில் ஒட்டிக்கொள்ளும். அது போன்ற சமயங்களில் உடனடியாக நன்றாக வாய் கொப்பளிக்க வேண்டும்!

மூன்று மாதங்கள் அல்லது பிரஷ்ஷின் உறுதி குலைந்து பிரிஸ்டில்கள் விரிவடையும் சமயம்... இவற்றில் எது முதலில் வந்தாலும் அப்போதே பிரஷ்ஷை மாற்ற வேண்டும்!

சோடா அல்லது ஆசிட் கலந்திருக்கும் குளிர்பானங்களைக் குடிக்கும்போது ஸ்டிரா பயன்படுத்துங்கள். அவ்வகைக் குளிர்பானங்கள் பற்களுடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொள்ளாமல் இருப்பது நலம்!

பற்களுக்குள் இடைவெளி இருப்பின் அதற்கென இருக்கும் பிரத்யேக பிரெஷ் கொண்டு பல் துலக்க வேண்டும்.

பற்களின் மேல் கறுப்பாகப் படியும் கறை நாளடைவில் மஞ்சளாக மாறுவதுதான் பற்கள் சுத்தமாக இல்லாததற்கான அறிகுறி!

பல் குத்தும் குச்சிகளைப் பயன்படுத்துவது தவறு. அவைதான் பற்குழியை ஏற்படுத்தும்!

குளிர்பானங்கள், காபி, டீ போன்றவற்றால் பற்கள் நிறம்இழந்தால் செயற்கை நிறமூட்டிகள் மூலம் பற்களை மீண்டும் வெண்மையாக்கிக் கொள்ளலாம்!

மிக இளம் வயதிலிருந்தே புகைப் பழக்கம், ஆல்கஹால் அருந்தும் பழக்கமிருந்தால் நிறமூட்டிகள் பற்கள் இழந்த வெண்மையை ஈட்டெடுக்காது!

ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சமாக இரண்டு முறை பல் துலக்கலாம். அதற்கு மேல் துலக்கினால் ஈறுகள் வலுவிழந்துவிடும்!